Ερώτηση: Ποιες οι νομοθετικές υποχρεώσεις για εισαγωγή πολυμερούς;

Απάντηση:

Σχετικά με τις υποχρεώσεις καταχώρισης του Κανονισμού REACH σε εισαγόμενο πολυμερές θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

  1. Ο Κανονισμός REACH προβλέπει ότι εταιρείες οι οποίες εισάγουν χημικές ουσίες σε ποσότητα πέραν του ενός τόνου ετησίως πρέπει να υποβάλουν καταχώριση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Περισσότερα για την πρόνοια για Καταχώριση μπορείτε να δείτε στο ενημερωτικό έντυπο στην ελληνική εδώ.
  2. Από την πρόνοια για καταχώριση εξαιρούνται τα πολυμερή αλλά όχι οι μονομερείς συνδεδεμένες ομάδες. Εξαιρούνται επίσης οι εισαγωγείς πολυμερών των οποίων οι προμηθευτές τους έχουν καταχωρίσει το μονομερές μέσω αποκλειστικού αντιπροσώπου για τον Κανονισμό REACH στην Ευρώπη. Δέστε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ορισμό και τη λειτουργία των αποκλειστικών αντιπροσώπων εδώ.
  3. Τέλος, εξαιρούνται οι μονομερείς ουσίες ή οποιεσδήποτε άλλες ουσίες χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του πολυμερούς που έχουν ήδη καταχωριστεί σε προγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, π.χ. εάν έχουν παρασκευαστεί εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έχουν εξαχθεί σε παρασκευαστή πολυμερούς εκτός ΕΕ.

Επισυνάπτω ενημερωτικό έντυπο στην αγγλική για να προωθήσετε στον μη-Κοινοτικό προμηθευτή σας.

Δείτε επίσης εδώ τον πρακτικό οδηγό στην ελληνική για την καταχώριση μονομερών σε πολυμερή.

 

Ρήτρα Αποσύνδεσης: Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλου είδους ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων έχουν επισυναφθεί σε αυτό κατά την αποστολή του, είναι εμπιστευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται. Εάν έχετε παραλάβει αυτό το μήνυμα κατά λάθος παρακαλώ ειδοποιείστε μας το συντομότερο δυνατό.

επιστροφή σε FAQs

επιστροφή σε Inspectors e-Centre