Το εκπαιδευτικό σεμινάριο επιθεωρητών REACH/CLP πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στην αίθουσα του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, στην Αθήνα, στις 2 Νοεμβρίου 2018. Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των εκπαιδευτών οι οποίοι διοργανώνουν σεμινάρια ή/και εκπαιδεύουν συναδέλφους επιθεωρητές (training for trainers), σχετικά με την επιβολή των κανονισμών REACH/CLP. Η παρούσα εκπαίδευση αφορούσε την αναλυτική εκπαίδευση, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του λογισμικού και της πληρότητας των  βάσεων δεδομένων της πλατφόρμας, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επιθεώρηση των χημικών προϊόντων, ως προς τον Κανονισμό CLP.

Η αξιολόγηση των χημικών προϊόντων προκύπτει είτε από επιθεωρήσεις των Αρμόδιων Αρχών, είτε ζητείται η αξιολόγησή τους από επιχειρήσεις ή άλλους συνεργαζόμενους εθνικούς Φορείς. Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη του Γενικού Χημείου του Κράτους (Ελλάδα) και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (Κύπρος).

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών REACH/CLP (Ελλάδας και Κύπρου) και Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Ευρ. Προγράμματος LIFE CHEREE