Η 3η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα, στις 4 Ιουνίου 2019. Στη συνάντηση συμμετείχε εκπρόσωπος του Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). Από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των Δράσεων καθώς και η πορεία των οικονομικών του προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα νέα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και πως αυτά μπορούν να γίνουν ταχύτερα διαθέσιμα τόσο στους συνεργάτες (ΓΧΚ, ΤΕΕ Κύπρου) όσο και στις επιχειρήσεις.

3η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 4 Ιουνίου 2019