Το πρόγραμμα CHEREE, στις 10 Μαΐου 2018, επισκέφθηκε τη Χ.Υ. Κρήτης στις εγκαταστάσεις της στο Ηράκλειο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε δοκιμή του εργαλείου REACH e-Inspection tool από τους έμπειρους επιθεωρητές της υπηρεσίας σε συνθήκες πραγματικής επιθεώρησης (σε γραφείο) δεδομένων που είχαν παρασχεθεί, ενόψει επιτόπιας επιθεώρησης, σε βιομηχανία παραγωγής χημικών προϊόντων του Ηρακλείου.

Πιλοτική Επιθεώρηση REACH/CLP με τη συμμετοχή επιθεωρητών από την Ελλάδα και την Κύπρο