Ενημερωτικό βίντεο (σποτ) REACH: Καταχώριση 2018

Στα πλαίσια της δράσης D.4, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας δημιούργησε διαφημιστικό βίντεο με τίτλο:

REACH 2018

(31.5.2018 – Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης Κανονισμού REACH)

 

Το διαφημιστικό βίντεο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των ομάδων στόχων του LIFE CHEREE και ειδικά των επιχειρήσεων.

Ενημερωτικό βίντεο (σποτ) REACH: Καταχώριση 2018