Η 1η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης NEEMO EEIG πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα 6 Απριλίου 2017.

1η Συνάντηση Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHEREE, 6 Απριλίου 2017