Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικό με το Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό σχετίζεται με τη εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους επιθεωρητές και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων του έργου LIFE CHEREE και είναι κατάλληλα συνδεδεμένο με τις σχετικές θεματικές ενότητες του Προγράμματος Καλών Πρακτικών  GPSP.

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού για CLP επιθεωρήσεις

Το πρόγραμμα LIFE CHEREE προσφέρει στους επιθεωρητές CLP στην Ελλάδα και την Κύπρο υποστηρικτικές υπηρεσίες με αυτόνομη πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων 8000 επικίνδυνων ουσιών και σε λογισμικό CLP για τον έλεγχο της ορθότητας των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας και της