Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών

Το παραδοτέο της δράσης Β.4 “Εκπαιδευτικό υλικό των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών” έχει ενσωματωθεί πλήρως στο “Πρότυπο Πρόγραμμα Καλών Πρακτικών για REACH/CLP & SEVESO επιθεωρήσεις και Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών” της δράσης Β.1″ (διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά). 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο νέων Επιθεωρητών REACH/CLP της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο νέων επιθεωρητών REACH/CLP πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 4 Φεβρουαρίου, 2021. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα νέα στελέχη της Χημικής Υπηρεσίας Κρήτης, τα οποία δεν είχαν εκπαιδευτεί στα πλαίσια των δράσεων εκπαίδευσης του προγράμματος CHEREE. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ για την Οδηγία SEVESO ΙΙΙ με θέμα: «Οδηγία SEVESO III: Έλεγχος και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες. Το Νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής στην Κύπρο (και Ελλάδα) και η Επικινδυνότητα των Εγκαταστάσεων SEVESO»

Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 16 Ιουλίου 2020 (1ο μέρος) και στις 30 Οκτωβρίου 2020 (2ο μέρος). Εντάσσεται στα πλαίσια των Δράσεων εκπαίδευσης του προγράμματος CHEREE και επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των επιθεωρητών SEVESO του ΤΕΕ Κύπρου ώστε να

Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Επιθεωρήσεις REACH/CLP και SEVESO και Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Επιθεωρητών

Ο «Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις Επιθεωρήσεις REACH/CLP και SEVESO» αποτελεί ένα πρότυπο Οδηγό που περιγράφει τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε οι Οργανισμοί που έχουν αναλάβει τις Επιθεωρήσεις των εν λόγω νομοθεσιών, να εκτελούν την αποστολή τους με επάρκεια, περιορίζοντας λάθη και

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού για CLP επιθεωρήσεις

Το πρόγραμμα LIFE CHEREE προσφέρει στους επιθεωρητές CLP στην Ελλάδα και την Κύπρο υποστηρικτικές υπηρεσίες με αυτόνομη πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων 8000 επικίνδυνων ουσιών και σε λογισμικό CLP για τον έλεγχο της ορθότητας των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας και της

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επιθεωρητών REACH/CLP (Ελλάδας και Κύπρου) και Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Ευρ. Προγράμματος LIFE CHEREE

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο επιθεωρητών REACH/CLP πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στην αίθουσα του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, στην Αθήνα, στις 2 Νοεμβρίου 2018. Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των εκπαιδευτών οι οποίοι διοργανώνουν σεμινάρια ή/και εκπαιδεύουν συναδέλφους επιθεωρητές

Πιλοτική Επιθεώρηση REACH/CLP με τη συμμετοχή επιθεωρητών από την Ελλάδα και την Κύπρο

Το πρόγραμμα CHEREE, στις 10 Μαΐου 2018, επισκέφθηκε τη Χ.Υ. Κρήτης στις εγκαταστάσεις της στο Ηράκλειο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε δοκιμή του εργαλείου REACH e-Inspection tool από τους έμπειρους επιθεωρητές της υπηρεσίας σε συνθήκες πραγματικής επιθεώρησης (σε γραφείο) δεδομένων που είχαν

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ REACH/CLP με τη συμμετοχή επιθεωρητών από την Ελλάδα και την Κύπρο

Στις 25 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Πιλοτική Επιθεώρηση με τη χρήση του νέου ηλεκτρονικού εργαλείου “REACH e-Inspection tool” στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τριημερίδας επιθεωρητών Ελλάδας και Κύπρου. Κατά την  επιθεώρηση εφαρμόστηκαν πραγματικά δεδομένα, επιθεώρησης. Κατά την πιλοτική εφαρμογή αξιολογήθηκε