Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για επιχειρήσεις συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕ Κύπρου και το LIFE CHEREE και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία, 19 Ιανουαρίου 2017. Το σεμινάριο αναφερόταν στην καταληκτική ημερομηνία Καταχώρισης 2018 και ήταν ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΜΜΕ της Κύπρου.

Εκπρόσωποι από το ΤΕΕ Κύπρου και από τον ECHA ενημέρωσαν τις ΜΜΕ για τις εξελήξεις στον Κανονισμό REACH.

Εκπρόσωπος του CHEREE από το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσίασε τον σκοπό, τους στόχους και τις δράσεις του LIFE CHEREE.

 

 Πρόσκληση-Πρόγραμμα

 Πρακτικά Σεμιναρίου

 Παρουσίαση στόχων CHEREE

 1η παρουσίαση

 2η παρουσίαση

 3η παρουσίαση

 4η παρουσίαση

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην “Καταληκτική Ημερομηνία Καταχώρισης 2018” συνδιοργανωμένο από ΤΕΕ Κύπρου και πρόγραμμα CHEREE, Λευκωσία, 19 Ιανουαρίου 2017